ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ (ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСАУ)

Членами Національної Спілки Архітекторів можуть бути архітектори, які мають вищу архітектурну освіту, вагомий особистий творчий доробок в сфері проектування і будівництва, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, визнають Програми, Статути ЛооНСАУ і Спілки, Кодекс професійної етики архітектора та беруть участь у роботі Львівської обласної організації НСАУ.

Також членами Спілки, як виняток,  можуть стати представники інших професій, якщо вони займаються архітектурною діяльністю не менше 10 років або багато років творчо співпрацюють з архітекторами, сприяючи розвитку і пропаганді архітектури.

Визначні  архітектори, які проживають за межами України, але внесли вагомий доробок в розвиток української, зокрема львівської архітектури, можуть бути обраними почесними або асоційованими членами Національної Спілки Архітекторів України.

Прийом до Львівської обласної організації Спілки Архітекторів України здійснюється рішенням Правління Львівської організації на підставі заяв архітекторів з наступним затвердженням президією правління Спілки.

До заяви додаються рекомендації від двох членів Спілки і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата та альбом творчих робіт кандидата у члени Спілки і копії дипломів, нагород, відзнак тощо, які засвідчують його досягнення у архітектурно-проектній діяльності.

Члени Спілки отримують членський квиток.

Перелік документів та матеріалів, що подаються на вступ до ЛОО НСАУ

(відповідно до нового ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому у члени НСАУ та припинення членства у НСАУ, затвердженого рішенням І Пленуму правління НСАУ ХХІ скликання 26 березня 2021р.):

1.заява встановленого зразка про вступ у члени ЛОО НСАУ (Додаток 1) – 1 прим.;

2.заява встановленого зразка про вступ у члени НСАУ (з письмовим зобов’язанням про визнання Програми та Статуту Національної спілки архітекторів України, Статуту відповідної місцевої організації Спілки, дотримання Правил професійної етики архітектора та Стандартів професійної діяльності архітектора) (Додаток 2);

3.особовий листок члена НСАУ встановленого зразка (Додаток 3) – 2 прим.;

4.облікова картка члена НСАУ встановленого зразка (Додаток 4) – 2 прим.;

5.копії диплома (дипломів) про освіту, інших документів та посвідчень, що підтверджують кваліфікацію та фаховий рівень претендента, зокрема, копії дипломів про присвоєння наукових ступенів, копії атестатів про присвоєння наукових звань, про почесні звання, державні премії, копії кваліфікаційних сертифікатів, копії документів, що посвідчують отримані нагороди та відзнаки, у т. ч. фахові;

6.перелік творчих робіт, наукових робіт та публікацій встановленого зразка, посвідчений претендентом та уповноваженими особами організації (підприємства), в якій працює претендент (Додаток 5) – 2 прим.;

7.три особисті кольорові фото, розміром 3 × 4 см, без головного убору;
8.демонстраційні матеріали, посвідчені належним чином, у вигляді одного-двох планшетів формату А0 або повнокольорового альбому творчих робіт, наукових робіт та публікацій формату А4, що ілюструють особистий творчий доробок претендента, його архітектурну, наукову, педагогічну та іншу творчу діяльність – 2 прим.;
9.дві рекомендації від членів НСАУ, що мають стаж членства у НСАУ не менше п’яти років, в яких характеризується творча і громадська діяльність кандидата (складаються у довільній формі, у 2-х примірниках кожна);
10.електронна версія перелічених тут матеріалів у форматі *.PDF на магнітному носієві;
папка-швидкозшивач – 2 шт.

За довідками та з додатковими питаннями звертайтесь до заступника голови Правління з організаційно-творчих питань – Столярова Юрія Миколайовича

тел.: 067-724-77-91
e-mail: yuriy.stolyarov@gmail.com

або до директора-адміністратора Львівського будинку архітекторів («Порохова Вежа») – Джигіль Тетяни (тел. 067 812 8000).

79008, м. Львів, вул. Підвальна, 4

Call Now Button