Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти

Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти

6 листопада 2018 року відбудеться ІV всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти».

Мета проведення заходу

Сприяти розвитку актуалізації архітектурного рисунка та усіх складових професійної підготовки майбутніх архітекторів.

Об'єднати фахівців, молодих учених і студентство із метою формування професійної спільноти для обговорення досліджень, впроваджень, пошуків за темою конференції.

Використовуючи сучасні технології надати можливість доповідачам презентувати свої досягнення, напрацювання, ідеї для подальшого обговорення та професійної дискусії.

Обмін результатами досліджень та новаторських ідей для подальших спільних проектів між архітектурними школами України.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Теоретична частина конференції

  • Тематика секційних засідань
  • 1 секція - Архітектурний рисунок: проблеми, методи, засоби.
  • 2 секція - Образотворчі дисципліни в умовах сучасної архітектурної освіти
  • 3 секція - Пленер як процес підготовки майбутнього архітектора

Координатор: Ніколаєнко Володимир Володимирович, +38-099-780-19-45, kap.poltava@gmail.com

Практична частина конференції

  • Конкурс архітектурного рисунку «КАР 2018»

Архітектурна фантазія Рисунок/Етюд з натури

  • Пленер «Лінії міста»

Для учасників науково-практичної конференції

Координатор: Острогляд Олена Володимирівна, +38-096-477-94-54, kap.poltava@gmail.com.

Участь безкоштовна. Усі витрати на проїзд, харчування та проживання учасники несуть самостійно.

КОНКУРС АРХІТЕКТУРНОГО РИСУНКУ «КАР 2018»

  • Архітектурна фантазія

До номінації відносяться творчі роботи виконані у будь-якій техніці на архітектурну тематику.

  • Рисунок/Етюд з натури

До номінації відносяться графічні зарисовки чи етюди виконані з натури.

Умови конкурсу

Взяти участь у конкурсі можуть студенти профільних навчальних закладів.

На конкурс приймаються оцифровані роботи у форматі JPG, розміром не менше ніж 1800 пікселів по ширині, виконані за останні 2 роки.

Учасник може представити 1 роботу до кожної номінації.

Кінцевий строк подачі заявки і роботи 4 листопада 2018 року.

Заявка на участь у конкурсі подається за адресою kap.poltava@gmail.com із обов'язковим зазначенням «Конкурс архітектурного рисунку» у темі повідомлення. Назва файлу Golub_VP (прізвище автора та ініціали).

Сторінки конкурсу: kappoltava.tumblr.com, facebook.com/kappoltava.

Умови конференції

Брати участь можуть студенти, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, науково-педагогічні працівники. Усім учасникам буде розіслано збірник і сертифікат учасника у форматі PDF.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Кінцевий строк подачі заявки і матеріалів 4 листопада 2018 року.

Заявка і матеріали на участь подаються за електронною адресою: kap.poltava(S)gmail.com із зазначенням «Участь у конференції, назва секції» у темі повідомлення.

Назва файлу Golub_VP (прізвище автора та ініціали).

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали конференції надсилаються у форматі doc для Word for Windows у незаархівованому вигляді на електронну адресу: kap.poltava@gmail.com із зазначенням «Участь у конференції, назва секції». Обсяг 5-7 сторінок.

Текст має бути набраний 1,5 інтервалом, кеглем 14, абзац 1,25 см, поля по 2,0 см. Шрифт Times New Roman. Ілюстрації бажано подавати у кольорі. Особлива вимога до ширини таблиць і рисунків: вони не мають перевищувати 15 см за шириною.

Структура статті: анотація, ключові слова, постановка проблеми, аналіз джерел, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальшого дослідження.

Пленер «Лінії міста»

Умови пленеру

Брати участь можуть студенти та викладачі профільних навчальних закладів.

Усі учасники отримають сертифікат і каталог робіт (PDF).

Кінцевий строк подачі заявки 4 листопада 2018 року.

Заявка на участь подається за електронною адресою kap.poltava@gmail.com із зазначенням «Пленер Лінії міста».

Детальні умови конкурсу і заявки на участь у конкурсі та конференції  тут.

Час проведення: 6 листопада 2018 року, 10:00 – 15:00 год.

Місце проведення: Кафедра основ архітектури ПолтНТУ, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24. 

© 2013-2021 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.