УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

25 березня у Львівському будинку архітекторів – «Пороховій вежі» відбулось засідання Установчих зборів щодо організаційного оформлення Львівської регіональної палати сертифікованих архітекторів – фахової саморегульованої неурядової громадської організації, яка є структурним підрозділом Національної спілки архітекторів України.

Створення Всеукраїнської Архітектурної Палати України (АПУ) було ініційовано ще у жовтні 2013 року на зїзді Національної Спілки архітекторів (що доречі відбувся саме у Львові). У 2014 році було затверджене типове положення про регіональні відділення АПУ, що стало поштовхом до проведення в областях України установчих конференцій щодо створення регіональних палат, які будуть об'єднувати практикуючих архітекторів - фізичних осіб – сертифікованих спеціалістів у сфері архітектурної діяльності.

Імпульсом для створення АПУ став вступ України до Світової організації торгівлі і прийняття закону «Про архітектурну діяльність», який гармонізує національне законодавство з європейським правовим полем. Зокрема, серед підписаних нашою країною документів є протокол, який зобов'язує Україну привести своє національне законодавство у відповідність з правилами ВТО. Ці правила впорядковують архітектурну діяльність, в першу чергу, шляхом саморегулювання на рівні фізичних осіб.

Саме Архітектурна палата, а не Мінрегіонбуд, повинна проводити атестацію архітекторів на право самостійної творчої діяльності та вести реєстр сертифікованих архітекторів України. Реєстр практикуючих архітекторів України - основа існування палати, відкритий інформаційний ресурс, в якому кожен зацікавлений зможе отримати офіційну інформацію щодо професіонала-проектувальника, з яким збирається співпрацювати.

При цьому Спілка архітекторів України, що є добре відомою громадською організацією з багаторічною історією, яка традиційно об’єднує архітекторів нашої країни, ініціювала процес організації АПУ саме як невід’ємної структурної частини Спілки. Основної причиною прийняття такого рішення стало бажання, щоб архітектурна спільнота не була розділеною, а навпаки, консолідувавши свої зусилля, максимально ефективно відстоювала свої права.

Палата є підзвітною НСАУ, проте чітко розмежовує повноваження зі Спілкою архітекторів - громадською організацією,  діяльність якої зосереджується на творчих аспектах професії, організації виставок, фестивалів, творчих конференцій. Спілка архітекторів об'єднує широке коло фахівців, які отримали професійну освіту і працюють у цій галузі, незалежно від того, займаються вони практичною діяльністю чи ні. Палата ж об’єднує лише сертифікованих архітекторів на засадах дійсного та асоційованого членства (які не обов’язково є членами НСАУ) і врегульовує питання професійної відповідальності та юридичного захисту проектантів.

З юридичним оформленням Архітектурної палати в українських архітекторів з'являється реальна можливість самим побудувати оптимальну модель саморегулювання. Це величезний крок щодо захисту професії, авторських прав, формування середовища добросовісної конкуренції та головне - забезпечення захисту суспільства від дій непрофесіоналів.

Кожен, хто хоче долучитись до процесу юридичного оформлення Львівського відділення АПУ НСАУ, має змогу написати заяву про бажання вступити до лав цієї організації, а відповідно мати право бути обраним та обирати її керівників, визначати вектори її роботи та розвитку. Заяву можна передати будь-кому з представників ініціативної групи щодо створення Львівського відділення Архітектурної палати України.

Заява на вступ до АПУ

Положення про Архітектурну палату НСАУ

Проект типового положення про регіональне відділення АПУ НСАУ

Ініціативна група щодо створення Львівського відділення АПУ:

Юрій Верхола

Ярослав Галицький

Ігор Гаращак

Богдан Гой (тел. 067-674-23-33)

Юрій Дубик

Віталій Дубина

Віктор Марченко

Василь Петрик

Володимир Следзь

Юрій Столяров

Ігор Черняк

Микола Шеремета

Михайло Ягольник

© 2013-2023 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.