Огляди-конкурси «Премія НСАУ» та «ІНТЕР'YEAR»

Огляди-конкурси «Премія НСАУ» та «ІНТЕР'YEAR»

Національна спілка архітекторів України оголошує прийом робіт на огляди-конкурси «Премія Національної спілки архітекторів України» та «INTER'YEAR».

Основною метою проведення оглядів-конкурсів є привернення уваги професіоналів та широкої громадськості до роботи архітекторів і дизайнерів, популяризація і відзначення їх досягнень, підняття рівня архітектури і дизайну в Україні.

Для підвищення статусу архітектурних нагород Спілки і досягнення якісно нового рівня проведення оглядів-конкурсів в 2003 році була заснована всеукраїнська «Премія Національної спілки архітекторів України» (далі "Премія НСАУ") в галузі містобудування, архітектури та інтер'єру. Щорічно Спілка вносить деякі зміни і доповнення до «Положення», які стосуються , як правило, вимог до подачі конкурсних матеріалів і ціни за виготовлення планшетів.

Організатором огляду-конкурсу "Премія НСАУ" є Національна спілка архітекторів України. Організаторами огляду-конкурсу в галузі дизайну інтер'єру "IHTEP'YEAR", що проводиться окремим конкурсом з 2000 року, є Національна спілка архітекторів України, ТОВ "Архітектура і престиж" та ТД "Кармен".

Огляди-конкурси проводяться за підтримки державних, громадських і комерційних установ та організацій. З 2012 року "Премія НСАУ" проходить за підтримки Міжнародної спілки архітекторів (UIA).

Для підготовки і проведення огляду-конкурсу «Премія НСАУ» щорічно створюється виконавчий орган - оргкомітет, який формується з відомих в Україні архітекторів - членів НСАУ. Окремо створюється оргкомітет огляду-конкурсу "IHTEP'YEAR", в який входять представники НСАУ, організатори конкурсу, відомі світові архітектори та дизайнери інтер'єру, а також лауреати минулорічного конкурсу.

Оргкомітети формують склади журі обох оглядів-конкурсів і здійснюють практичні дії по його підготовці і проведенню: інформування архітекторів в усіх областях України про їх проведення, просування інформації в ЗМІ, розміщення інформації в мережі інтернет, збір і реєстрацію робіт,підготовку, монтаж і демонтаж експозиції та інше, а також внесення змін та доповнень до "Положень".

Підведенням підсумків оглядів-конкурсів стало присудження призів «Премії НСАУ». Нагороди присуджуються в галузях містобудування, архітектури та інтер'єрів. Крім призів НСАУ за рішенням журі можуть вручатися призи та нагороди від організаторів, партнерів і спонсорів.

 1. Загальні положення огляду-конкурсу "Премія НСАУ"

1.1. Огляд-конкурс «Премія НСАУ» є відкритим. До участі в ньому запрошуються архітектори та творчі колективи архітекторів.

1.2. Огляд-конкурс «Премія НСАУ» проводиться раз на рік.

1.3. Участь в огляді-конкурсі є платною (компенсується вартість виготовлення виставкових планшетів).

1.4. Предметом розгляду огляду-конкурсу на здобуття нагород "Премії НСАУ" є твори у вигляді проектів або реалізованих об'єктів за номінаціями:

 • містобудування (містобудівні проекти та планувальні рішення, генеральні плани населених пунктів, детальні проекти планування територій, проекти забудови кварталів, вулиць, площ та ін.);
 • будівлі, комплекси та споруди; громадські, адміністративні та промислові будівлі, комплекси та споруди, у т.ч. реконструкція, реставрація (проекти і реалізація);
 • багатоповерхові житлові будинки: нове будівництво, реконструкція, реставрація (проекти і реалізація);
 • малоповерхові житлові будинки: котеджі та блокована житлова забудова, нове будівництво, реконструкція, реставрація (проекти і реалізація);
 • ландшафтний дизайн (дизайн міського середовища, ландшафтних комплексів)
 • інтер’єр (див. «Положення конкурсу «IHTER”YEAR» на сайті interyear.com.ua). 
 • “За вагомий внесок у розвиток архітектури України”( присуджується проектним організаціям, науковим установам, учбовим закладам або видатним архітекторам за сумою творчих досягнень і плідну багаторічну професійну діяльність).

1.5. Оргкомітетами можуть встановлюватися додаткові відзнаки і премії.

1.6. Перелік номінацій щорічно уточнюється за рішенням оргкомітету.

1.7. На огляд-конкурс  «Премія НСАУ» подаються як закінчені будівництвом об’єкти, так і проекти на всіх стадіях проектування.

Роботи подають автори (співавтори). Автором (співавторами) визнаються особи, офіційно зазначені в складі проектних матеріалів. Авторський колектив визначається чисельністю не більше трьох осіб.

1.8. Учасники, заявляючи про свою участь у конкурсі, тим самим приймають його умови та вимоги, а також згідні з оцінкою журі, що  є остаточною і оскарженню не підлягає.

 1. Вимоги до творів, що подаються на огляд-конкурс «Премія НСАУ»

2.1. До участі в огляді-конкурсі «Премія НСАУ» запрошуються українські архітектори незалежно від місця їх роботи і напрямків діяльності. На конкурс можуть бути представлені також об’єкти іноземних архітекторів, реалізовані на території України або призначені для реалізації в Україні, а також роботи українських архітекторів, створені за кордоном.

2.2. На огляд-конкурс подаються твори (у тому числі проектні пропозиції), завершені проектуванням або будівництвом в останні п’ять років при умові, що вони не були представлені на оглядах-конкурсах НСАУ раніше.

2.3. За бажанням автора (авторів) об’єкти, що подавалися на огляд-конкурс на стадії створення проектів, можуть подаватися повторно після їх реалізації.

2.4. В огляді-конкурсі можуть приймати участь роботи, подані юридичними особами за згодою автора (авторів).

 1. Вимоги до експозиційних матеріалів, що подаються на огляд-конкурс «Премія НСАУ»

3.1. На огляд-конкурс «Премія НСАУ» в містобудівних та архітектурних номінаціях роботи подаються  у вигляді скомпонованих виставкових планшетів разом із заповненою електронною заявкою (реєстрацією) шляхом їх надсилання на адресу координатора проекту alex.baranowski@ukr.net. Формат подачі – файли pdf (із роздільною здатністю 200 dpi), ідентичні планшетам розміром 60 х 170 см, вертикальна композиція). На планшетах можуть бути представлені кольорові фото з натури та проектні матеріали. Роботи приймаються  у кількості не більше 2-х пронумерованих планшетів по кожному об’єкту, по номінації “Містобудування” – до 4-х планшетів, які   експонуються в ряд, у зв’язку з чим  планшети слід пронумерувати.(Схему планшету див. на сайті НСАУ).

3.3. Правила оформлення планшетів.  Зразок оформлення планшета розміщений на сайті НСАУ. Коротка анотація до твору, за бажанням автора (авторів),  може бути розміщена в нижній частині планшету і має надавати максимально повне уявлення про об’єкт. Мова підписів – українська. Таке оформлення робіт дає можливість подальшого експонування виставки в Україні, публікації в професійних та інших ЗМІ. В архітектурних номінаціях по кожній споруді бажано подати:

в полі «Місце для візуалізацій» - найбільш характерне зображення об’єкту;

в полі «Місце для графіки» - генеральні плани, плани основних поверхів, фасади.

3.4. Після завершення оглядів-конкурсів експозиційні матеріали стають власністю НСАУ і використовуються для проведення виставок та їх популяризації. Подаючи роботи на огляд-конкурс, автор (автори) підтверджують таким чином право НСАУ або організаторів конкурсу «INTER’YEAR» на часткову або повну публікацію чи будь-яке інше оприлюднення твору виключно в контексті оглядів-конкурсів, належним чином посилаючись на автора (авторів). При цьому авторське право згідно із законодавством України залишається за кожним автором (авторами).

 1. Вимоги до творів та експозиційних матеріалів, що подаються на огляд-конкурс «INTERYEAR»

4.1. Предметом розгляду огляду-конкурсу «IHTER”YEAR» є інтер’єри в номінаціях:

 • інтер’єри житлових приміщень (квартири);
 • інтер’єри житлових приміщень (будинки):
 • інтер’єри адміністративно-громадських будівель (об’єкти соціального призначення, офіси);
 • інтер’єри комерційних будівель (торгові приміщення);
 • інтер’єри підприємств громадського харчування (кафе, бари, ресторани);
 • міський інтер’єр;
 • нереалізовані проекти.

(Див. «Положення конкурсу «IHTER”YEAR» на сайті interyear.com.ua). 

4.2. На конкурс «INTER’YEAR» роботи подаються у вигляді окремих фотографій для реалізованих об’єктів або візуалізацій для номінації «Нереалізовані проекти» разом із заповненою електронною заявкою (реєстрацією) шляхом розміщення на інтернет-ресурсі конкурсу «INTER’YEAR» interyear.com.ua. Формат подачі – файли  jpg (розмір горизонтальних фотографій 1024x768 dpi, розмір вертикальних фотографій – 768x512dpi) Назва файлу – англійськими літерами прізвище автора  і порядковий номер без пробілів. Кількість зображень – до 15. Оформлений виставковий планшет формату 60x170см, вертикальна композиція) надсилається  в оргкомітет конкурсу «INER’YEAR» за адресою:  archiprestig@gmail.com

В пояснювальній записці, що надсилається на конкурс «INTER’YEAR»  на сайт interyear.com.ua вказуються контактні номери телефонів та електронна адреса, склад авторського колективу, назва об’єкта, його місцезнаходження (за дозволом власника приміщення), функціональне призначення, ім’я фотографа, період проектування та реалізації, ідея концепції дизайну (за бажанням постачальника обладнання, матеріалів та виконавців витворів мистецтва). Записка надсилається українською та англійською мовами (для іноземних членів журі). Планшети приймаються у кількості по одному на кожний об’ект. 

 1. Журі оглядів-конкурсів

5.1. Члени журі не можуть брати участь в оглядах-конкурсах.

5.2. Журі оглядів-конкурсів  складається з двох незалежних журі, одне з яких оцінює містобудівні та архітектурні номінації, а друге – інтер’єрні номінації. У разі присудження гран-прі роботу обирають на спільному засіданні журі.

5.2.1. Склад журі в містобудівних та архітектурних номінаціях «Премії НСАУ»  визначається оргкомітетом у кількості 7 осіб. Для гарантування якісної роботи журі додатково до основного складу вводяться резервні члени – до 3-х осіб, які у разі відсутності членів основного складу залучаються до роботі журі.

5.2.2. Журі обирає зі свого складу голову журі.

5.2.3. Рішення журі приймається шляхом голосування по кожному об’єкту. Рішення приймається більшістю голосів і є остаточним. При рівній кількості голосів голос голови журі є вирішальним.

5.2.4. Критерії оцінювання конкурсних робіт: містобудівна, функціональна, конструктивна та художньо-образна ясність; відповідність меті, завданням та вимогам конкурсу, оригінальність та новизна ідей, пропонування нових технічних рішень, енергоощадних, екологічних технологій в усіх функціональних об`єктах забудови тощо.

5.2.5. Журі розглядає представлені роботи  та визначає переможців в усіх номінаціях. Рішення журі оформляється у вигляді протоколу, в якому зазначаються результати голосування і розподіл нагород.

5.3. В конкурсі «INTERYEAR» подані роботи оцінює міжнародне журі у кількості 9-10 осіб, серед яких голова журі та організатори  конкурсу, переможці минулорічного конкурсу «INTER’YEAR», видатні іноземні та українські архітектори та дизайнери інтер’єру.

5.3.1. Міжнародне журі конкурсу «INTER’YEAR» оцінює роботи в двох турах. Перший тур проводиться в інтернет-форматі по поданих на сайт interyear.com.ua фотографіях та пояснювальних записках. Журі обирає ТОП-10 в кожній номінації за результатами рейтингу голосування. Другий тур проводиться з урахуванням виставлених планшетів в період  роботи виставки. В другому турі журі обирає переможців  повторним голосуванням обраних ТОП-10 в кожній з семи номінацій від одного до чотирьох лауреатів серед реалізованих об’єктів і один лауреат - серед нереалізованих проектів.

5.4. Підсумкові рішення обох журі про нагородження переможців  доводяться до всіх учасників оглядів-конкурсів через місцеві організації НСАУ, повідомленням на сайтах НСАУ і «INТER’YEAR» та через професійні засоби масової інформації.

 1. Нагороди

6.1. Згідно з рішеннями журі визначені переможцями оглядів-конкурсів автор (автори) нагороджуються  призами та дипломами.

6.2. Одній з поданих на огляд-конкурс  робіт (тільки за реалізований об’єкт при спільному рішенні членів обох журі) в усіх номінаціях присуджується гран-прі і  диплом. У разі присудження гран-прі   інша нагорода у цій номінації не присуджується.

6.3. В номінаціях “Будівлі та споруди”, “Багатоповерхові житлові будинки”, “Малоповерхові житлові будинки” та  “Ландшафтний дизайн” огляду-конкурсу «Премія НСАУ» журі відзначає призами  по дві роботи (відповідно за кращий проект і кращу споруду чи об’єкт),

в номінації «Містобудування» - одну роботу.

6.4. Журі огляду-конкурсу «Премія НСАУ» має право не присуджувати нагороду в будь-якій номінації, якщо представлені роботи не відповідають вимогам конкурсу за  його оцінкою.

6.5. Окрім призів журі конкурсу «Премія НСАУ» визначає не більше трьох кращих робіт в кожній номінації, які нагороджуються дипломами лауреатів огляду-конкурсу.

6.6. В інтер’єрних номінаціях дипломами лауреатів відзначаються: від однієї до трьох  робіт – за реалізовані об’єкти і одну роботу – за нереалізований об’єкт.

 1. Оплата участі

7.1. Розмір оплати за участь в оглядах-конкурсах  встановлюється оргкомітетами кожний рік, виходячи із затрат на друк та експонування виставки оглядів-конкурсів.

7.2. Оплата встановлюється за один планшет, поданий на конкурс. Якщо автор (автори) подають на конкурс роботу на декількох планшетах або декілька робіт, оплата відбувається відповідно до кількості поданих планшетів.

7.3. Оплата здійснюється до подачі робіт на огляд-конкурс. Зразок платіжного документу розміщений на сайті НСАУ на сторінці оглядів-конкурсів. Документ про сплату подається окремим файлом одночасно із заявкою на участь в огляді-конкурсі та проектними матеріалами.

7.4. Оплата здійснюється учасником огляду-конкурсу або іншою уповноваженою автором (авторами) особою на рахунок НСАУ за участь у оглядах-конкурсах НСАУ та поверненню не підлягає.

7.5. Оригінали документів про оплату надсилаються на адресу НСАУ поштою.

Оргкомітетом на 2018 рік визначена вартість участі в оглядах-конкурсах, виходячи із вартості одного планшету – 390 грн. в т.ч. ПДВ

Квитанцію для оплати можна завантажити тут.

Заявка на участь - тут.

Регламент огляду-конкурсу 2018 року

1.
Останній строк реєстрації (прийом заявок) та подачі робіт
   08.06.2018
2.
Прийняття рішення журі конкурсу «Премія НСАУ»
   21.06.2018
3.
Прийняття рішення журі
конкурсу «INTER’YEAR»
(перший тур)
   15.06.2018
4.
Прийняття рішення журі
конкурсу «INTER’YEAR»
(другий тур)
   21.06.2018
 
5.
Оприлюднення результатів
   27.06.2018
6.
Публічна виставка
   27.06.2018
7.
Церемонія нагородження
   27.06.2018

Експозиційні матеріали на огляд-конкурс  «Премія НСАУ» учасники надсилають на адресу координатора проекту alex.baranowski@ukr.net. Порядок подачі експозиційних матеріалів на конкурс «INTER’YEAR» - на інтернет-ресурсі interyear.com.ua.

За довідками звертатись:

по конкурсу “Премія Національної спілки архітекторів України” -

відповідальний секретар Єніна Віра Миколаївна: 044 279-98-04,  095-039-11-57,

e-mail: uaspilar@gmail.com , координатор проекту Барановський Олександр Мирославович:  050-351-17-64.

e-mail:  alex.baranowski@ukr.net;

по конкурсу “ІНТЕР’YEAR” -

організатор конкурсу Олійник Олена Павлівна: контактний телефон 063-268-46-30,

 e-mail: archiprestig@gmail.com , сайт: http://www.interyear.com.ua

© 2013-2023 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.