Модель структури місцевого осередку НСАУ

6 серпня відбулося третє чергове засідання відкритої ініціативної групи з питань внесення змін до Статуту НСАУ з приводу реформування спілки архітекторів. На порядку денному пропозиція щодо структури місцевого осередку НСАУ.

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ НСАУ

Перехід від правонаступництва спілки УРСР до побудови взаємовідносин на демократичних правах.

  • Засадчи умови створення 
  • Повноваження 
  • Робота

Основними структурними елементами розглядаються загальні збори, рада, комітети.
Загальні збори.

  • Загальні збори є вищим керівним органом.
  • Загальні збори мають право:

• обирати членів в комітети із забезпечення життєдіяльності спілки;
• обирати представників у раду;
• створювати ініціативні творчі групи;
• брати участь безпосередньо у роботі комітетів (члени НСАУ);
• скликати позачергові загальні збори;
• достроково відкликати обраних представників із робочих структур;
• дообирати представників у раду при появі нових напрямів діяльності спілки, чи питань зовнішнього чи внутрішнього характеру.
• затверджувати усі рішення, що підготовлені комітетами та радою.
Забезпечуються широкі повноваження позачерговим (із додатковим графіком роботи) загальним зборам.
Загальні збори скликаються 4 рази на рік. З чергових установчих питань 1 раз на 3 роки. Позачергові загальні збори скликаються за необхідності, у порядку, передбаченому цим положенням, за ініціативою однієї третини членів НСАУ, за ініціативою ради чи робочих комітетів.
Рада є загальним регулюючим органом. Рада утворюється засобом делегування членів:
• голосуванням на загальних зборах за поданням зацікавлених груп та самовисуванців;
• від комітетів, обраних на загальних зборах;
• від самоутворених комітетів, із затвердженням представників загальними зборами.
Рада обирає голову (спікера) на певний період між загальними виборами за ротаційним принципом. Рада обирається на термін 3 роки. Рада має право переобиратися на два терміни.

  • Рада здійснює основну діяльність з:

• опрацювання поточних питань та підготовки їх на затвердження загальними зборами;
• перерозподілу питань по комітетах;
• регулювання відносин між структурними підрозділами спілки.
Рада скликає позачергові збори за необхідності затвердити принципові питання, чи розглянути нові виклики суспільства.

  • Рада проводить відкриті засідання за календарним планом. Чисельність ради регулюється за необхідності та на підставі збалансованості всіх задіяних структурних підрозділів спілки.

Робочі групи.

  • Комітети та ініціативні групи, як робочі органи, утворюються шляхом:

• обрання представників загальними зборами у комітети, спрямовані на окремі види діяльності (з етики, аудиту, бюджетний, атестаційний, регулювання діяльності палати архітекторів);
• формування зацікавлених осіб «знизу» за власною ініціативою (творчі групи, комітет з освіти та науки);
• зібрання фахівців із супутніх напрямів діяльності у відкриті групи (комітет з опрацювання нормативної бази);
• створення груп, що працюють на підставі загальнодержавних законів та регулюючих актів з окремих видів діяльності на незалежних засадах (інформаційний центр);
• укладання договорів з віддаленими структурами (страховий відділ, юридичний відділ).

  • Комітети делегують представників у раду:

• за ротаційним принципом із комітетів з окремих видів діяльності;
• за квотним принципом, шляхом затвердження загальними зборами, із ініціативних груп;
• за представницьким принципом із комітетів з супутніх напрямів діяльності та інфоцентру;
• за необхідності долучення до окремих дотичних питань щодо страхування чи юридичної спрямованості.
Робочі відділи опрацьовують окремі питання та готують їх безпосередньо на затвердження загальними зборами, чи попереднє погодження радою.
Робочі відділи у своїй діяльності керуються законами України з обов’язковим залученням фахівців дотичних галузей.
Бюджетний комітет займається формуванням, забезпеченням та дотриманням бюджету й перерозподілом коштів на збалансоване утримання усіх структурних підрозділів.
Комітети обираються на термін три роки та підпорядковуються рішенням загальних зборів щодо дострокових переформатувань з актуалізації поточних питань.

  •  Комітети працюють за власними засадничими правилами та графіком.

 

© 2013-2021 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.